Strona główna
galerie polskie
galerie zagr.
spis wież

CIESZYN


  Wstecz Dalej

śląskie


Będzin (1)
Będzin (2)
Bielsko-Biała (1)
Bielsko Biała (2)
Bieruń
Bieruń Stary
Brynek
Bytom (1)
Bytom (2)
Bytom (3)
Bytom (4)
Bytom (5)
Bytom (6)
Chałupki
Chełm Śl.
Chorzów (1)
Chorzów (2)
Chorzów (3)
Chorzów (4)
Ciasna
Cieszyn
Częstochowa (1)
Częstochowa (2)
Częstochowa (3)
Częstochowa (4)
Częstochowa (5)
Częstochowa (6)
Dąbrowa Górn. (1)
Dąbrowa Górn. (2)
Dąbrowa Górn. (3)
Gliwice (1)
Gliwice (2)
Gliwice (3)
Gliwice (4)
Gliwice (5)
Gliwice (6)
Gliwice (7)
Herby Nowe
Herby Stare (1)
Herby Stare (2)
Jastrzębie Zdrój
Jaworzno Szczakowa
Julianka
Katowice (1)
Katowice (2)
Katowice (3)
Katowice (4)
Katowice (5)
Katowice (6)
Katowice (7)
Katowice (8)
Katowice (9)
Katowice (10)
Katowice (11)
Katowice (12)
Katowice (13)
Knurów
Kochcice
Koszęcin
Krupski Młyn
Krzepice
Lipie
Lubliniec (1)
Lubliniec (2)
Lubliniec (3)
Lubliniec (4)
Łaziska Dolne
Łaziska Grn.
Łazy
Miasteczko Śl.
Miedźno
Mysłowice (1)
Myszków (1)
Myszków (2)
Myszków (3)
Myszków (4)
Orzesze
Panoszów
Poraj
Pszczyna (1)
Pszczyna (2)
Pszów
Pyskowice
Racibórz (1)
Racibórz (2)
Racibórz (3)
Racibórz (4)
Rudy
Ruda Śląska (1)
Ruda Ślaska (2)
Ruda Śląska (3)
Rybnik (1)
Rybnik (2)
Rybnik (3)
Rybnik (4)
Siemianowice (1)
Siemianowice (2)
Sieraków Śl.
Skoczów (1)
Skoczów (2)
Sosnowiec (1)
Sosnowiec (2)
Sosnowiec (3)
Sosnowiec (4)
Strzybnik
Szczekociny
Świętochłowice
Tarnowskie Góry (1)
Tarnowskie Góry (2)
Tarnowskie Góry (3)
Tarnowskie Góry (4)
Tarnowskie Góry (5)
Tarnowskie Góry (6)
Tarnowskie Góry (7)
Toszek
Tworóg
Tychy
Wodzisław (1)
Wodzisław (2)
Wodzisław (3)
Zabrze (1)
Zabrze (2)
Zabrze (3)
Zawiercie (1)
Zawiercie (2)
Zebrzydowice
Zwardoń
Żywiec


Wodociągowy zbiornik naziemny

Budowla niewątpliwie związana z zaopatrzeniem w wodę (i z historią cieszyńskich wodociągów) - tyle, że nie wyniesiona konstrukcyjnie nad powierzchnię terenu. Jest to bowiem naziemny zbiornik wyrównawczy o pojemności 3200 m3.
Zbiornik - jako jeden z głównych elementów cieszyńskich wodociągów - został wybudowany w roku 1894 przez firmę Rempel i Miklas z Wiednia. Zbiornik zlokalizowano na wzniesieniu, przy ul. Kasztanowej. Woda do zbiornika była dostarczana z Oldrzychowic rurociągiem o długości ponad 10 km i średnicy 300 mm, a następnie  grawitacyjnie rozprowadzana siecią rozdzielczą (o długości ok. 15 km) do odbiorców końcowych na terenie Cieszyna.
Od czasu budowy pierwszych wodociągów w roku 1984 wiele się zmieniło, także pod względem wielkości zapotrzebowania na wodę jak i przebiegu granic państwowych. W roku 1920 r. nastąpił podział Cieszyna na Cieszyn i Czeski Cieszyn, który w rezultacie spowodował, że ujęcie wody dla Cieszyna i Czeskiego Cieszyna przyznano Czechom, zaś zbiornik i sieć - pozostała po stronie polskiej. Po podziale Cieszyna strona polska wykonała szereg badań hydrogeologicznych, mając na celu pozyskanie nowych obszarów wodonośnych i zbudowanie nowego ujęcia wody dla miasta Cieszyna. W wyniki prowadzonych badań wybrano lokalizację ujęcia przy ujściu rzeki Brennicy do Wisły w miejscowości Pogórze koło Skoczowa. Po raz pierwszy wodę z Pogórza przesłano do Cieszyna w maju 1937 r. 
Obecnie Cieszyn zaopatrywany jest w wodę z kompleksu 24 studni głębinowych zlokalizowanych w Pogórzu - skąd woda dostarczana jest do dwóch zbiorników wyrównawczych: przy ul. Kasztanowej i ul. Zamarskiej. Woda przetłaczana jest poprzez system pomp zlokalizowanych m.in. przy ul. Kasztanowej. Budynek hydroforni przy ul. Kasztanowej pochodzi z lat 30-tych minionego wieku i obecnie składa się z 6 pomp o łącznej wydajności całego zestawu wynoszącej 216 m3/h.

Zdjęcia: Marian Muryn (październik 2015 r.)

 

fot. Marian Muryn

budynek administracyjno-techniczny zbiornika wody przy ul. Kasztanowej

 

fot.  Marian Muryn

budynek administracyjno-techniczny zbiornika wody przy ul. Kasztanowej

 

fot.  Marian Muryn

budynek administracyjno-techniczny - widok z boku
stylistyka budynku to lata 30-te XX wieku, co warto połączyć z datą
pierwszego przesłania wody do Cieszyna z ujęcia w Pogórzu  (maj 1937 r.) 

 

fot.  Marian Muryn

tablica pamiątkowa z roku 1894

 

 

 

 

 

fot. Marian Muryn

 

fot. Marian Muryn

zewnętrzne wejście do zbiornika - to jeszcze jest wiek XIX

 

 


Wstecz Dalej


• dolnośląskie • kujawsko-pomorsk. • lubelskie • lubuskie • łódzkie • małopolskie • mazowieckie • opolskie • podkarpackie • podlaskie • pomorskie • śląskie • świętokrzyskie • warm.-mazursk. • wielkopolskie • zachodnio-pom. •